Pages Navigation Menu

Gratis blogg till alla

Instruktioner

Här hittar ni instruktionsvideos (på engelska) för de saker som ni kan göra på era bloggar.

Widgets

Här finns en video om hur Widgets fungerar. Widgets kallas de block av menyer och länkar som brukar finnas i sidopanelen på bloggar.


Lägga till ny sida

Här får du veta vad en sida är och hur du lägger till en ny sida.


Lägga till ett nytt inlägg

Här får du veta vad ett inlägg är och hur du lägger till ett nytt inlägg.


Byta tema

Här visas hur du byter tema på din blogg för att den ska få ett helt nytt utseende.


Mediabibliotek

Här får du lära dig hur du hanterar ditt mediabibliotek där alla dina bilder lagras.