Pages Navigation Menu

Gratis blogg till alla

Bloggat i nätverket

 • Mänskor, virus och möten, del 299Vindriktningen var sådan att redan de första dagarna p.c. ritade planen himlen full med sin vita graffiti över hennes gård nära flygplatsen i Vanda. Hon är lättantändlig och berättade att hon kastat kottar efter dem men inte lyckats tvinga ett enda att landa eller ens göra en
 • Möten, virus och mänskor, del 298De unga damer i alla åldrar som jag sporadiskt eller regelbundet meddelar undervisning i ärans och hjältarnas språk, brukar jag uppmana att bara prata på. Det är så också barnen lär sig, i alla världens länder. De grubblar inte över om pappa eventuellt måste stå i vokativ när
 • Möten, virus och mänskor, del 297På besök i min gamla hemstad mötte jag en äldre man i ett gathörn. Han såg vänligt på mig och sade: "Var ha do vari? Vi ha inga sitt dej på länge." Just de ord jag först vill höra i himlen.
 • Möten, virus och mänskor, del 296Vi stod och begrundade den långa listan på namn och årtal. Hon fäste min uppmärksamhet på ett av dem: det var en man, vars andra dopnamn var Lahja. Det var minnesmärket över de som dog i de rödas fångläger i Ekenäs och Lahja är ett kvinnonamn, det betyder "gåva". Detta o
 • Möten, virus och mänskor, del 295-Säg mig, sade han. Det var när han fick höra att jag studerat litteratur. -Säg mig, vad nytta har man egentligen av en skönlitterär bok? När man lägger den ifrån sig, vad har den gett som inte en faktabok kan ge? Först tänkte jag formulera ett svar ur den gängse fatabur
 • Möten, virus och mänskor, del 294Det är fredag kväll och trafiken på Bulevarden i Helsingfors har nästan normal volym. Strax före Mannerheimvägen blockeras gatan av en taxibil. Den har stannat för att ta en passagerare eller släppa av en. Spårvagnsföraren blir rasande. Han öppnar den främre dörren och s
 • Mänskor, virus och möten, del 293Är det... kan det vara han? Visst är det han! Nätet ger vid handen hans ålder, den är mellan 90 och 100 år. Han är - var - en finländsk toppolitiker, som jag senast såg vid minnesstunden efter en jordfästning. Och han var gammal redan då och kortväxt, nu är han ännu mindre
 • Möten, virus och mänskor, del 292Ett hus är i litteraturen en vanlig symbol för mänskan själv och man talar om dem som putsar fasaden utåt. K. måste resa bort och frågade om jag kunde hjälpa honom genom att tvätta ett stort fönster mot gatan som var grått av smuts och damm. Det gjorde jag ju gärna men det vis
 • Möten, virus och mänskor, del 291Jag går till spårvagnsplatsen för att möta dem och visa dem rätt väg. Där sitter de på bänken och väntar. Vi skakar hand och... Va? Det är första gången sedan början av mars. Det har varit enbart fjärrhälsningar sedan dess, lyfta händer, nickningar och bugningar. Men den
 • Möten, virus och mänskor, del 290Och igen har en medmänska sökt döden för egen hand.
 • Möten, virus och mänskor, del 289Fram på eftermiddagen blir det äntligen tid för dagens många smärre uppgifter. Då ringer K. Och samtalet varar i över två timmar. K. har nämligen viktiga ting att förtälja: det handlar om konspirationer. Det är det vanliga amerikansk- och nätinfluerade talet om de hemliga,
 • Möten, virus och mänskor, del 288En mänska är som gräset eller blomstren på marken och när man ser efter hennes plats, är hon icke mer. Bland virustidens få besök gavs nu ett av en man från min gamla hemort. -Är han ännu frisk och stark, lever hon? undrar jag med många namns nämnande. Och ibland blir s
 • Möten, virus och mänskor, del 287Så gott som alla dödsfall under coronaepidemin hade kunnat undvikas. Men tyvärr är okunskapen stor och få mänskor känner till att sjukdomen kan botas med getpors, också kallat skvattram. På nätet finner jag ingenting om denna medicinska användning av växten men min sagesper
 • Möten, virus och mänskor, del 286De kom från Lappland när hon var liten. De flyttade in på denna lilla svenskspråkiga ort, i de snabbt och billigt färdigställda rad- och höghusen. De var en stor familj och äldre bröder och systrar flyttade in i egna lägenheter. Bastu fanns det inte i huset. Då satte man alla
 • Möten, virus och mänskor, del 285Den som nu rör sig i exempelvis huvudstaden utan att äga hus där, kan stöta på ett prekärt problem. Om vistelsen börjat tidigt en söndag morgon, ökar det nya prekariatet sitt medlemsantal mot eftermiddagen och kvällen. Biblioteken är nämligen stängda. Caféer och butiker få
 • Möten, virus och mänskor, del 284På varannan bänk i ett Prisma eller en City-Market, hur ni vill, satt igår en man i avsaknad av hudfärg. Han frågade mig om Kristi himmelsfärdsdag var på onsdag eller torsdag. Det var på stapplande finska och på finska innefattas veckodagen i själva helgens namn - helatorstai.
 • Möten, virus och mänskor, del 283Mycket fin och bred och dyr och ny var bilen. Det enda felet med den var att den stannat, i en korsning, och nu vägrade att starta igen. En annan förare hade redan stannat bredvid för att erbjuda hjälp och även jag anslöt mig. Det var en landsväg, livligt trafikerad, och ja
 • Möten, virus och mänskor, del 282Det finns ju de som cyklar till arbetet på annan ort eller de som sommartid ger sig ut på längre cykelsemester. Denne äldre man cyklar regelbundet en viss noga definierad sträcka på 70 kilometer - kanske dagligen, om jag förstått saken rätt. Bara vägarbeten och liknande kan st
 • Möten, virus och mänskor, del 281Kring den gamla stationsbyggnaden finns ett område som är idealiskt för lek. Gamla järnvägsvagnar, rostiga dressiner, avlagda paketbilar och lätt förfallna förråd och lider. Där står två knattar, så små att de nätt och jämnt når upp till sina skärmmössor. Och det spritter i de
 • Möten, virus och mänskor, del 280Han Botticelli, är han inte litet överlastad? I folkskolans läsebok var Våren en liten flicka med ljusa lockar som med mild hand beströdde marken med allehanda blomster där hon barfota gick fram. Hon liknade inte, nej, hon liknade inte den man i äldre medelåldern som jag ta
 • Möten, virus och mänskor, del 279Det är teoretiskt möjligt men naturligtvis föga sannolikt att Predikaren innehade ett företag som sysslade med beläggning av gårdsplaner med jordbeck. I princip detsamma som asfalt. Dessa reflexioner kommer sig av att jag tror mig ha bevittnat ett nytt rekord i mänsklig fåfän
 • Möten, virus och mänskor, del 278Att födas i Finland är som att vinna högsta vinsten på Lotto. Möjligen kan denna sanning, mutatis mutandis, också tillämpas på stryktipset. Uolevis far var expert på engelska ligan och en inbiten tippare. En dag fick han alla rätt på kupongen - tolv matcher på den tiden.
 • Möten, virus och mänskor, del 277Min vana likmätigt var jag ute i god tid till den plats jag nämnde i det föregående. Väntetiden fördrev jag med en stående kopp kaffe på ett försäljningsställe i närheten. Mellan kunderna berättade flickan i kassan att hon är rädd. Det var första gången jag hört någon säga
 • Möten, virus och mänskor, del 276Det finns en gammal saga, har du hört den? En vandrare kom till ett hus och frågade en gammal man som stod och sågade ved på backen: "Kan jag få låna hus här i natt?" -"Jag är inte far i huset men fråga far min, som…". Och vandraren visades vidare till en ännu äldre man. De
 • Möten, virus och mänskor, del 275Som om de transitiva verben inte fanns. Han går omkring här i grannskapet och både liknar och förefaller. Som om alla transitiva aspekter man kan anlägga på svenskans verbsystem vore fullkomligt ovidkommande. Liknandet är en sällsynt talang och vi har hört berättelser om hu
 • Möten, virus och mänskor, del 274-Papagena! -Papageno! 'Bjäbba' är inte rätta ordet, 'gläfsa' kommer litet närmare och finskans onomatopoetiska 'räksyttää' ger akustisk tilläggsinformation. Kanske kunde man tänka sig två grova sandpapper framföra operadialogens milda gnabb i ännu snabbare tempo och mycket
 • Möten, virus och mänskor, del 273Men säg den lycka. Han som spriten lyfte, fann jag idag i full färd med att bära bort stolar och spärra av terrass och sittplatser. Här hade inte polisen varit utan en hälsoinspektör. Jag hade helt olagligt suttit och samspråkat med honom i det föregående. Det var helt oav
 • Möten, virus och mänskor, del 272idagbrederdeutdenochdenliggernujämnpåmarken tillsnovemberregnetssvartabödelspiska rapparasfaltensstackarsblankanegerskinn ochengrannesadedåjagkomsåfindenblirhelagården ochdettyckerjaginteallsfördefällde detallrahögstaträdetsomgavskuggaochjag går hellre på knastrande grus.
 • M öten , vi r u s och m ä n skor, de l 271Nu har de ta git sig fö re att a sfaltera gå rden och hela hu set skakar. OMÖJ L IGT att skri va någo t.
 • Möten, virus och mänskor, del 270Det är spriten som gjort att det burit uppför för honom. Alldeles uppenbart går hans affärer bättre än någonsin. Och orsaken är att han numera får sälja sprit! Till coronans verkningar hör att restriktionerna för försäljningen lättats, på det att vissa små privatföretagare ska
 • Möten, virus och mänskor, del 269Hon kom mot mig på strandpromenaden. Det var en tid sedan vi setts och hon slog ut med händerna och utbrast: Är det inte underligt med detta coronavirus! Jovisst, sade jag. Allt blir inställt! sade hon. Nu kommer inte Kalle Karlsson (fingerat namn) hit på strandfestivalen! Nu
 • Möten, virus och mänskor, del 268Min håg vandrade vidare till en annan man jag kände som också hade en ansträngd relation till sin frontallob. Han var musiker, en musikalisk musiker – han sade att det gjorde fysiskt ont när han hörde en falsk ton. Vänsäll var också han, en hjärtlig man som personifierade begr
 • Möten, virus och mänskor, del 267Hon hade förlorat sitt paraply. Jag lovade att leta på den plats där vi befunnit oss och till den ändan kontaktade jag en okänd man för att låsa upp. Medan vi betade av den viralt avfolkade samlingssalen, framgick det att vi hade en gemensam bekant, i en annan stad. Denne hade
 • Möten, virus och mänskor, del 266I rännstenen ligger en fallen kvinna. Men den glesa gatan är varm och torr, hon kommer snabbt på fötter igen och joggar vidare. Något slags järntråd har fastnat i gallret. Med solglasögon och ljudlig musik i hörlurarna är joggaren ett lätt byte för små avvikelser i trafike
 • Möten, virus och mänskor, del 265Så hände det då. Viruset kröp litet närmare – en umgängesperson har drabbats. Vi höll visligt avstånd när vi träffade samman, så för egen del befarar jag ingenting. Men liksom filosofens tandvärk plågade honom mera än tusen döda i en jordbävning är katastroferna för alla dest
 • Möten, virus och mänskor, del 264Det är den tiden på morgonen då inga förnuftiga mänskor är ute. Det är ett av mina stamställen och klockan är före sex på morgonen. Så jag frågar om jag får slå mig ner på en av stolarna utomhus - trots kedjan som markerar förbud. Flickan bakom kaffedisken blir förskräckt.
 • Möten, virus och mänskor, del 263I virustider behöver vi påminnas om att livet självt är en sjukdom, en dödlig sådan. Kvällens långa telefonsamtal ger perspektiv på saken. Det finns bekanta som lider av invalidiserande besvär som inte getts officiellt erkännande av det som brukar kallas ”den medicinska vetens
 • Möten, virus och mänskor, del 262I den öde staden träder jag in i den stora och tomma, svagt upplysta möbelhallen. En ensam och dunkel expedit materialiserar sig försiktigt och frågar med corona i rösten vad jag önskar. Ja, det är en säng, säger jag. En väldigt enkel och billig säng. För dagligt bruk? frågar
 • Möten, virus och mänskor, del 261Nuförtiden har man fortgående utbildning för anställda i servicebranschen. När jag kommer in i affären, är det en praktikant som tar emot mig med ett brett leende och ett soligt och hjärtligt välkommen. Men när jag sedan måste ställa några enkla frågor om varorna, blir jag myc
 • Möten, virus och mänskor, del 260Och ibland hör man ju kommentarer som det aldrig var meningen att man skulle höra. Jag hade ingenting sagt, inte heller gjort något särskilt där jag satt vid bordet intill. På tal eller handling kunde jag alltså inte bedömas. Och det okända sällskapets omdöme om mig var inte h
 • Möten, virus och mänskor, del 259Visst behöver hjärnan stimulans men den övningen är av annat slag än den fysiska. Hon som satsar på ordnötter och -gåtor gör det i förhoppning om att därmed kunna undvika föräldrarnas senila öde. Litet tvivel kvarstår dock: hon ber mig uppriktigt säga om jag tror att detta att
 • Möten, virus och mänskor, del 258De kastar skivor i en korg. De kastar dem ibland nästan i huvudet på fredliga skogsvandrare. En av dem känner jag; jag ser honom ofta. Han gick omkring, obemärkt av alla, tills man upptäckte hans stora förmåga att kasta skivor i en korg. Då han bevisade att han gjorde detta
 • Möten, virus och mänskor, del 257För syntesens skull sätter jag mig på samma plats vid samma tid för tredje dagen i följd. Och en man kommer ut igen, med kaffe och en brödpåse. Han sätter sig. Han inleder ett samtal. Men denna vårens vackraste och varmaste dag berättar han om en tragedi som förstummar.
 • Möten, virus och mänskor, del 256I stället återkom jag följande dag. Det såg redan ut att bli en favorit i repris när en man stegade ut med påsar. Men denne man var en annan. Han frågade om han fick slå sig ner bredvid. Han undrade skämtsamt om avståndet var föreskrivna två meter. Han småpratade vänligt om vi
 • Möten, virus och mänskor, del 255Men säg den glädje. Det fanns gott om utrymme på dubbelbänken men ut från konditoriet trampade en ilsken man med påsar. -Tänker du sitta där länge? undrade han. Reminiscenser från mina studier i logik gav vid handen att: a) han tänkte inte slå sig ned i närheten av mi
 • Möten, virus och mänskor, del 254Det var i torsdags det hände. Då svängde stämningen. Då blev det åter fart och ras och buller och affärer. Inte vet jag vilka yttre händelser som var anledningen - jag har inte följt med inhemska nyheter sedan allt började - men förändringen var märkbar. Folk och bilar rörde s
 • Möten, virus och mänskor, del 253I Den stora staden förundrade jag mig en gång över alla dessa mänskor som går med solglasögon också mulna dagar. Några år senare började folk gå omkring med hörlurar. Nu bär de också skydd framför munnen. Vi kommer inte från aporna - det är dit vi är på väg.
 • Möten, virus och mänskor, del 252Om man anlitade henne för att plocka humle från en stör, är det min förvissning att hon skulle nå rätt högt upp. Min hypotes om hennes äkta makes uppväxt är däremot att han gärna tillbringade sina dagar med lek under en orgelbänk. Men vad gör det att de är olika långa, de ä
 • Möten, virus och mänskor, del 251Visst är det trevligt när hon ringer. För syftet är ju att muntra upp en medmänska som är isolerad pga. folks virusskräck. Det är bara det att hon är lika isolerad och hennes vidlyftiga omständlighet är kontradiktoriskt motsatt mitt temperament. Hon skall snart dricka kaffe, h
 • Möten, virus och mänskor, del 250Corona – så hette en kaffebar i min barndom och -sstad. Men här finns ett lönncafé vid torget. "Kom i gryningen genom bakdörren" – så skulle hennes annons ha sett ut i lokaltidningen. Någon har sett länsman själv på en tidig kopp.
 • Möten, virus och mänskor, del 249För det kan ju inte hjälpas att man överhör någon ibland där man går. Denne man talade svenska och han talade högt. I mobilen berättade han för någon om kommande sammanträffanden i Stockholm med en politiker på hög nivå och med en framstående kulturpersonlighet. Av hans yttre
 • Möten, virus och mänskor, del 248Två träkulor med en pinne emellan var den modell vi hade i skolan av världens allra enklaste beståndsdelar. Nu cirklar vi omkring i centrum av vår lilla stad med det föreskrivna avståndet sinsemellan. Hon är döv på ena örat sedan födelsen och rätt högröstad. Det var hon som ön
 • Möten, virus och mänskor, del 247"Uno, dos, tres...". M. har beslutat att ägna coronatiden åt att lära sig spanska, från början: "Uno, dos, tres...". Tiotusen döda i Spanien! ropar El País! Madrid är epicentrum: mer än 36.000 smittade, över femtusen döda! "Uno, dos, tres…", säger M. Vi lära ju ej för lifve
 • Möten, virus och mänskor, del 246Jag möter ingen. Ingen möter mig. Så vist är allting inrättat nu att alla summor jämnar ut sig.
 • Möten, virus och mänskor, del 245Strandcaféts ägare får inte ta emot gäster utan bara sälja sådant som man tar med sig. Han bär ändå ut fyra stolar och arrangerar dem trivsamt på terrassen bakom avspärrningen. Han tänker kanske att gamla mänskor som vandrat långt behöver en plats där de inte får sitta.
 • Möten, virus och mänskor, del 244Med en viss tvekan och med tanke på det dagsaktuella temat vill jag berätta om en händelse för två dagar sedan: jag mötte skogsrået. Det var en lätt kylig och mycket tidig fullmånevårmorgon. Där jag brukar vandra ser man aldrig någon mänska vid den tiden. Ett stycke in i skog
 • Möten, virus och mänskor, del 243På Arla gård i Sverige inhiberades det populära årliga kosläppet. Men välkommen till Trollshovda vid länsgränsen! Den 20 april hävs reseförbudet mellan Åboland och Nyland.
 • Möten, virus och mänskor, del 242I natt drömde jag att jag var vaken. Jag satt vid min dator och skrev detta. Nu, när jag läser det, är det borta.
 • Möten, virus och mänskor, del 241Vi går med två meters mellanrum. Hon pekar: "Titta, scillor! Där är en citronfjäril! Titta, blåsippor!" Jag är skeptisk. Jag tror de fanns där hela tiden.
 • Möten, virus och mänskor, del 240Ofta har jag skrivit om hur litet vi vet om framtiden. Varje utsaga borde garderas - D.V. På konditoriets dörr en lapp: STÄNGT TILLS VIDARE 31.3. - 3.5. Hon har förstått!
 • Möten, virus och mänskor, del 239Från Åbo får jag ett gammaldags brev. Polisspärrar hindrade henne från att komma hit Men detta kunde de nog aldrig ha väntat sig.
 • Möten, virus och mänskor, del 238Pendlaren WJ klagade ofta på förseningar. Nu har hans tåg dragits in men han är ändå missnöjd. Varför gläder han sig inte åt att förseningarna upphört?
 • Möten, virus och mänskor, del 237Enahanda är dagarna och grå. Så en morgon är marken vit. Skorna knarrar men snön viskar sitt svar: här har ingen någonsin gått förut.
 • Möten, virus och mänskor, del 236Tre flyttfåglar korsar himlen. Ett band av tre cyklister går mot norr. Men i diket mängder av tussilago.
 • Möten, virus och mänskor, del 235Folk undviker mig i matbutiken. Ingen vill tala med mig. Inte ens min tandläkare.
 • Möten, virus och mänskor, del 234Visa medkänsla, säger viruspropagandan. Tala med er granne! På den tomma morgongatan dyker plötsligt en kvinna ut ur skönhetssalongen. -Det hjälpte visst inte, säger jag medlidsamt.
 • Möten, virus och mänskor, del 233Jag ser en fullsatt buss: tre personer!
 • Sköt om husets utsidaFasadmålning i Västerås för ett vårdat yttre Visst är den viktig för utseendet och det första intrycket, men en välskött fasad är mer än så. Den ser nämligen till att huset är friskt, genom att motverka röta och mögel. Men för att fasaden ska må bra under hela sin livstid behö
 • Möten och mänskor, del 232Denna morgon mötte jag en dam med hund. Annars var ingen mänska i rörelse tidigt på morgonen och av tekniskt-logistiska skäl är min nätförbindelse dessutom bruten ett okänt antal dagar framöver. Feel the force of majeure. Också biblioteken är stängda.
 • Möten och mänskor, del 231För vad vet man om dessa som möter en på gatan? Idag - ja, gatan var öde också denna morgon - kom en man gående mot mig. Han gick med breda och bestämda men ryckiga steg mitt på gångbanan. Varför? Han var lång, mycket lång, skäggig och illa klädd. Han såg medfaren och... oberä
 • Möten och mänskor, del 230Det är glesa gator nu också i centrum av huvudstaden. På denna lilla tvärgata var det bara en man som kom gående emot mig. Det var R. Han har tillvunnit sig en relativ ryktbarhet i finlandssvenska kretsar, därför kände jag genast igen honom. Det var dock mycket länge sedan
 • Möten och mänskor, del 229-Jag läser aldrig böcker, säger han. -Aldrig? frågar jag. -Nja... i skolan måste vi läsa två böcker. Men inte sedan dess. Någon... Blomqvist? Om det var Mästerdetektiven eller om det kanske var Anni minns han inte och vill inte dröja vid det motbjudande ämnet. Själv har
 • Möten och mänskor, del 228Det är dethär med skrivkramp. Vi kan kalla henne Teija, det gör ingenting. Hon är tio år äldre än jag eller mer och hon är pensionerad och hon har tråkigt och hon har flyttat hem till sin födelsestad och nu vill hon börja skriva igen. Vilket är en naturlig mänsklig verksamh
 • Möten och mänskor, del 227Det talas om freudianska felsägningar. Jag har inte hört om freudianska felläsningar. Därför vill jag berika den psykologiska vetenskapen genom att introducera detta nya begrepp: felläsning i jagets tjänst. Det är nämligen så att jag har svårt med att vara försenad. Det kä
 • Möten och mänskor, del 226Det här var en annan busschaufför. Hans performans vidtar strax efter avfärden från Kampen. I den livligt trafikerade korsningen vid riksdagshuset snurrar han på ratten med den ena handen och håller mobiltelefonen vid örat med den andra. Vi är nu på Mannerheimvägen. Samtale
 • Möten och mänskor, del 225Nej, han talade inte i tungor. I så fall hade det ju i alla fall funnits en möjlighet att jag kunnat uttyda det. Men nu hörde jag mest korta tvåstaviga ord sådana som "mega" och "giga" och "data". Ordet "euro" förstod jag dock till slut, och det räknetal som innebar att alltih
 • Möten och mänskor, del 224-Det här kan ju inte stämma, säger jag. Kassan begär nämligen bara en tredjedel av vad mina varor borde kosta. -Jo, det är nog rätt betalt. Det var bara jag som råkade slå in fel summa. Ha en trevlig dag! svarar hon. Naturligtvis är hon inte så generös på egen bekostnad
 • Möten och mänskor, del 223Men en ung man jag talade med hade verkligen satt slumpmässigheten i system. Han dök ner på både mänskor och ting styrd endast av intuitionen, förklarade han, dem som intresserade honom själv. Och det var som en illustration till detta han i butiken plötsligt rusade fram och grep
 • Möten och mänskor, del 222För att fortsätta på temat: jag får övernatta hos ett gästvänligt äldre par och på morgonen går jag till metrostationen för att åka in till centrum. Min boktunga plastkasse ställer jag på en bänk och vandrar av och an i tankar på perrongen. Jag ser en ung kvinna nyfiket titta
 • Möten och mänskor, del 221Och nu gällde det en gammal och otymplig pjäs, ett antikt skåp. Platsen var ett uthus till en storståtlig gammal bondgård och kvällen var sen och mörk. En man kom gående förbi - han undrade antagligen vad det var vi höll på med, om vi var ute i lagliga ärenden. Men det sade ha
 • Möten och mänskor, del 220Naturligtvis svärs det på finska också. Hon som flyttade (del 212) gav mig sin cykel, den tyckte hon sig inte behöva i huvudstaden. Det är en fin cykel men nyckeln hade hon tappat bort. Nu är det vår och jag släpar den till en verkstad i närheten för att få upp låset. En ma
 • Möten och mänskor, del 219Ibland skäms man ännu mera än annars. Det berodde nog på iscensättningen, omgivningen och rekvisitan samt överraskningsmomentet. I en helt finskspråkig omgivning sitter jag med Raamattu uppslagen framför mig, i färd med att förbereda måndagskvällens bibelstudium. Stilla sur
 • Möten och mänskor, del 218Hur barn kan uppfatta psalmer har hugfästs i uttrycket ”Trygga räkan”. Men att barn och utlänningar kan råka ut för detta också på landets andra mål, var en nyhet för mig. Hon som tilltalade utlänningen i metron var en gammal kvinna med omvändelsenit. Han var en ung man me
 • Möten och mänskor, del 217Låt oss anta att han hette Kalle. Det var ett sammanhang där det hörde till att presentera sig med båda sina namn och när turen kom till honom sade han: ”Kalle.” Osäker på om jag varit ouppmärksam eller inte, försökte jag litet senare fråga efter hans hela namn. Han undvek
 • Möten och mänskor, del 216Varför är Kamilla vacker? heter en gammal pocketbok i min hylla. Jag gav den åt en vän som intresserar sig för konsthistoria. Den är skriven av Hugo Perls, jurist, filosof och konsthandlare, och innehåller förutom reflexioner över det skönas väsen också många anekdoter med oc
 • Möten och mänskor, del 215Häromdagen mötte jag Påskharen hos Alice i Underlandet. Boken har jag ännu inte läst men jag såg en gång ett fragment där Påskharen lät Alice förstå att det är bråttom, bråttom! Hon var en äldre kvinna som ofta sitter vid ett bord i ett café i centrum. Man skulle knappast l
 • Möten och mänskor, del 214Det finns i min bekantskapskrets ett antal kleptomaner och hamstrar. (De är flera än man tror.) Jag stal mig till en stund för att besöka en av dem, han bor i en höghuslägenhet där man rör sig med möda längs vindlande gångar mellan berg och drivor av allsköns bråte. Det är vär
 • Möten och mänskor, del 213Tro det eller inte, men de gamla magistraterna har nu ersatts av en byrå som skall främja den digitalisering av samhället som vi med alla medel borde motarbeta! Två incidenter strax efter att jag fick höra detta: I huvudstadens centrum fick jag en rabattkupong på ett livlig
 • Möten och mänskor, del 212I somras ville hon att jag skulle köra henne till stranden. Sedan vadade hon ut i det långgrunda vattnet tills det nådde knäna. Där hon stod orörlig inledde hon så en grundlig utfrågning av de andra närvarande. Det var två yngre män som fick besvara ett frågebatteri värdigt en
 • Möten och mänskor, del 211Jag går med en stol på huvudet. Det är inte för att det är mode, eller så. Men transporten från lopptorget fallerade pga. influensa och den behöver föras därifrån till en butik. Promenaden går under en livligt trafikerad landsväg med fyra filer. Vid undergången står en kvin
 • Möten och mänskor, del 210Den ligger kvar som jag lämnade den, staden på udden, för länge sedan. Vid viadukten – den långa bron över järnvägen – ligger en hög med tegelstenar kvar. Det blåser friskt här och vandrare kan fylla fickor eller väskor med några stenar eller ta dem under armen och sedan återl
 • Möten och mänskor, del 209Sporadiskt för jag nattbok. Senast befann jag mig i Österbotten, vid en svagt slingrande landsväg där det fanns hus i den kännspaka stilen – röda och gula – på bägge sidor. En man som jag i verkligheten träffat för första gången på dagen gav mig i drömmen några triviala upply
 • Möten och mänskor, del 208En regnig lördagsmorgon och blåsig är den med kryper jag tidigt ut ur min övernattningskällare i huvudstaden. Jag har inte tillgång till tidtabeller men går till Kampen för att ta första buss till staden X. De brukar gå rätt ofta. Men tydligen inte så ofta på lördagar. Så jag
 • Möten och mänskor, del 207—Minä voitin! Minä voitin! Men hans röst är inte högljutt triumferande: jag vann, jag vann! Utan han gråter. Han är en ung man med ett stort skägg, han har dragit ner mössan framför ögonen och han håller dessutom handen med mobiltelefonen framför munnen där han sitter i sp
 • Möten och mänskor, del 206Nu har hon stått på samma fötter i femtio år och skulle gärna överlämna barberandet åt en yngre. Man kunde tänka att det är en inskränkt världsbild som utformas när man cirklat runt klippstolen i ett halvsekel, de senaste åren utan kollegor vid sin sida. Men nej, hon är inte b
 • Möten och mänskor, del 205Det är med en viss känsla av besvikelse man vaknar upp efter en operation, det vet den som förlorat sina barn. Men sjukhuset har uppvakningsrum och man får tid på sig att komma över saken och begrunda vad Paulus skriver till församlingen i Filippi: ”Ty väl åstundar jag att bry
 • Möten och mänskor, del 204Det påstås att verkligheten är underbarare än dikten. Det stämmer inte. De sammanfaller. Det finns över sju miljarder mänskor i världen, så rent statistiskt måste ovanliga sammanträffanden vara mycket vanliga. I mitt fall gällde det en bok jag läste – Iris Hanikas Musik für F
 • Möten och mänskor, del 203—Jag blev nästan rädd, sade chauffören – en okänd chaufför – då det kom en passagerare! Bussen är alltså tom, det är lördag morgon, och chauffören är en språksam man. Ämnet för hans utgjutelser är denna gång det eländiga skick den buss han kör befinner sig i! Han ger exempe
 • Möten och mänskor, del 202Det andra mötet på sjukhuset är också ordlöst. Efter några dagar i liggande ställning känns trapporna redan tunga. Därför tar jag dem. Nere vid hissen ser jag en bekant person i denna främmande stad. Han ser inte mig. Det är T. Han rör sig tungt med en rollator och hans
 • Möten och mänskor, del 201På sjukhuset är det trist att ligga och stirra i taket, särskilt om ett färskt operationssår gör rörelser i sidled smärtsamma. En medlidsam städerska försöker manövrera borste och skyffel eller vad hon nu använder sig av utan att stöta sig med och på patienten. Något gemen