Pages Navigation Menu

Gratis blogg till alla

Bloggat i nätverket

 • 1972 Elias CanettiElias Canetti hör också med i raden av författare som mistat sin tilltro till språkets möjligheter. Men om de tidigare tysk(språkig)a författarnas afasi kan härledas till Kriget, är Canettis ordlöshet mångordig men filosofiskt begrundad. Han säger: ”Es gibt keine größere Illus
 • 1971 Uwe JohnsonAtt tillhöra Gruppe 47 och att få litterär inspiration av Tysklands nutidshistoria, det är gemensamt för många av författarna i denna rad. Uwe Johnsons perspektiv är dock avvikande såtillvida att det är nationens delning efter kriget som är hans främsta tema. Det faller sig n
 • 1970 Thomas BernhardSom personligheter kan de förefalla avvita i olika hög grad, många av de österrikiska författare vi mött, möter och skall möta här – D. V. Nestbeschmutzer kallades han i Österrike, en som smutsar i eget bo. Och han kallade sina landsmän outhärdliga nationalsocialistiska katoli
 • 1969 Helmut Heißenbüttel1955 utkom den första versionen av J. L. Austins How to Do Things with Words. Ett år tidigare möter vi för första gången termen ’konkret poesi’. (En rikssvensk poet, Öyvind Fahlström, myntade den.) Man vill arbeta med språket som konkret materia. Helmut Heißenbüttel var en
 • 1968 Golo MannHan hette Angelus Gottfried Thomas Mann och i det titelsvaga Tyskland borde han därtill tituleras Doktor och Herr Professor. Men det är en del av hans öde att han är känd som Golo – eller bara ”sonen”. Tilmann Lahme har skrivit en rätt färsk och ingående biografi över familjen
 • 1967 Heinrich BöllHeinrich Böll har författat många lysande korta berättelser och satirer och här tar jag av förekommen anledning upp en av dem, romanen Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. I all korthet handlar det om att redaktörer vid Zei
 • 1966 Wolfgang HildesheimerSköna Helena, hon som var dotter till en svan, gifte sig med Menelaos som därmed blev kung av Sparta. Tyvärr blev hon i en antik misstävling bortlovad till Paris, som tog henne till Troja och där förde krig mot Menelaos. Berättelsen är bekant. Men vad tänkte Helena själv om sa
 • 1965 Günter GrassDen braskande debuten med Die Blechtrommel år 1959 gjorde Günter Grass till ett fenomen inom den tyska konstvärlden. När det senare framkom att han som ung enrollerats i Waffen-SS - och framför allt att han tigit med detta faktum i sin roll som "Tysklands samvete" - var det inte
 • 1964 Ingeborg BachmannVissa författare läser man med uppskattning, andra beundrar man. Till de senare hör Ingeborg Bachmann. Inte för hennes korta livs och hennes livsförings skull, det var hackigt och vad det innehöll vet ingen annan. Men för hennes poesi, för hennes konsekvens och kraft! Ho
 • 1963 Hans Magnus EnzensbergerDet senaste jag läste av honom var en volym med två essäer – Älykkyyden sokkeloissa. Johdatus idiotiaan resp. Kauhunkylväjät. Kirjoitus radikaalista häviäjästä. Blandningen ger en god bild av denna författarfilosofs skrivsätt. I den första essän visar han hur idiotiskt det är
 • 1962 Wolfgang KoeppenSom duvor i gräs är personerna i Wolfgang Koeppens Tauben im Gras. Ibland lyfter hela flocken och betar snart på annat håll. Och denna roman består av ett stort antal berättelsesekvenser avfattade i ett slags joycesk medvetandeströmteknik. Den utkom 1951. Den är en kritik av
 • 1961 Hans Erich NossackSom existentialist är det själva döden, dödsögonblicket, han vill beskriva – eller snarare ringa in på något sätt. För som han själv säger: ”Über die Formulierung geht die Wahrheit zum Teufel.” Man kan tänka att det är krigserfarenheterna som gjort Nossack till existentialist.
 • Solcellsbelysning - LED-lampor med batterier som tål svenska klimatetAtt hitta rätt solcellsbelysning som håller hög kvalitet och håller för svenska klimatet. Det finns ingen annan väg gå om vi ska nå ett klimatsmartare mål tillsammans och kunna lämna över en renare värld till våra barn. Alla måste göra något aktivt med att dra sitt strå till stac
 • 1960 Paul CelanNär bokstäverna dör. När orden löses upp. När versen den står och den hackar som en söndrig grammofon. Den upplevelsen följer varje poetisk övermättnad i spåren. Paul Celan kom från en av nazisterna ockuperad stad i Rumänien och hans förstlingsverk publicerades något år
 • LED-Lysrör T8 byter du direktHar du länge gått och funderat om du ska köpa nya armaturer eller om du bara kan byta till din gamla lysrör till Lysrör-LED T8 som är en Plug en Play produkt som är mycket enkel att byta själv. Gå till Startsidan här!
 • 1959 Günter EichOch det som Paul Celan företar sig (nästkommande inlägg) föregrips av Günter Eich, åtminstone här i bloggens likriktade värld. En av hans mest kända dikter heter Inventur, den börjar: ”Dies ist meine Mütze, / dies ist mein Mantel, / hier mein Rasierzeug / im Beutel aus Leinen.
 • 1958 Max FrischKanske var Max Frisch före sin tid. En kännspak bok av denne schweiziske författare är Der Mensch erscheint im Holozän. Idag finns det många katastrofmänskor, som isolerar sig i väntan på att något Stort skall ske, som övar sig i överlevnad och bunkrar mat och alla slags förnöden
 • 1957 Erich KästnerI mitt föräldrahem fanns två böcker på lättläst tyska i bokhyllan – Emil und die Detektive och Drei Männer im Schnee. Båda har Erich Kästner som författare och hur de hamnat där, vet jag inte. Men mina föräldrar hörde till den generation som läste tyska som första främmande språk
 • 1956 Karl KrolowHan devalverar de existentiella symbolerna — eller kanske är det motsatsen han gör? För vad är nu Bergen? Vad är egentligen Havet, om det inte finns någon som står på stranden och vinkar? Karl Krolows naturlyrik är inte vanlig naturlyrik. Blommorna är stundom besjälade, vis
 • 1955 Marie Luise KaschnitzJag må anföra en dikt av frifrun (nej, titeln finns bara på tyska) Marie Luise (född Freifrau von Holzing-Berstett) Kaschnitz: Der Leuchtturm. Wer weiß, ob diese Alten auf der Insel Wirklich die richtigen waren, das Kind zu erziehen. Ein Trinker, eine Schlampe. Sie gaben
 • 1954 Martin KesselMartin Kessel var berlinare. Också han belönades med olika utmärkelser men fick aldrig ett genombrott hos den stora publiken. Han kunde skriva och publicera jämförelsevis ostört under Tredje republiken, utan att han själv och hans verk för den skull var medlöpare resp. medgörliga
 • 1953 Ernst KreuderTyskland har varit en plats för litterära sammanslutningar och sällskap av olika slag. Ernst Kreuder sökte sig också olika sammanhang. Under tidiga år var animalisterna ett sådant, dit f.ö. Gottfried Benn hörde. Men Kreuder opponerade sig när Benn sökte sig i riktning mot nazisme
 • 1951 Gottfried BennLåt oss ta det viktigaste tyska litterära priset i omvänd, dvs. rätt ordning. Den förste mottagaren av Büchnerpriset, sedan det reserverats för skönlitteraturen, var Gottfried Benn. Om den som är allena – Wer allein ist – skriver han: Wer allein ist, ist auch im Geheimnis, im
 • 1969 Percy Howard Newby: Something to Answer ForTownrow får en smäll i huvudet. Och eftersom han är huvudperson i boken och den berättas utgående från honom, är den (antagligen) förklaringen till varför läsaren aldrig kan vara riktigt säker på vad det är som händer. Det finns motsägelser i texten, och uppenbara missförstån
 • 1970 Bernice Rubens: The Elected MemberDen spik, på vilken målet var upphängt – det är den etymologiska förklaringen till det tyska ordet 'zweck'. Och det är efternamnet på den man vilkens tillvaro här skildras. Han lider av vanföreställningar och hela boken är judiskt absurd, författarinnan har litauiskt-judiskt påbr
 • 1971 V S Naipaul: In a Free StateDet är tre olika berättelser som utgör boken och dessutom en kort inledning. Finns det ett samband mellan dem? Det skulle i så fall vara att söka i huvudtitelns adjektiv: ”fri”. Men på svenska har boken fått namnet Visa mig min fiende. David Storeys Saville (1976) och denna bo
 • 1972 John Berger: G.Namnet John Berger associerar jag, liksom säkert många, med konstkritik och med böcker om seendets konst, eller iakttagandets. Men han har alltså vunnit Bookerpriset med G. G. är en Don Juanfigur och om hans eskapader finns alltså inte mycket att säga. Boken är dessutom vad ma
 • 1973 James Gordon Farrell: The Siege of KrishnapurI en belägrad stad – fiktiv – konfronteras olika världs- och livsåskådningar. Boken är en del i en trilogi, som handlar om det brittiska världsväldet och uppehållandet av detsamma. Man tänker på Camus' Pesten och Camus var verkligen en av Farrells största inspirationskällor.
 • 1974 Stanley Middleton: HolidayAtt resa bort för att komma hem, för att i någon mening komma underfund med och kanske finna sig själv, det är ett tema och ett författargrepp som inte är alltför sällsynt. (Se t.ex. Anita Brookner: Hotel du Lac, 1984 års vinnare.) Här är det universitetsläraren Edwin Fisher s
 • 1974 Nadine Gordimer: The ConservationistOrdet konservationist finns inte på svenska – åtminstone fanns det inte innan detta skrevs – men kunde gärna tas i bruk. Det kan då med fördel användas för att beskriva en person som är konservativ av naturen, dock inte nödvändigtvis i politiken, och därför oförmögen att medverk
 • Ny lag ändrade hela marknaden – även på nätetDen första september 2018 började högkostnadskreditslagen att gälla. En lag som infördes för att begränsa de så kallade snabblånen. Det har även skett en stor förändring på marknaden – även om ändringen kanske inte var vad man förväntade sig. Ända sedan lån på småbelopp och ko
 • 1975 Ruth Prawer Jhabvala: Heat and DustOckså denna bok handlar om Indien. Men nu är det fråga om en kärlekshistoria som till intrigen närmar sig kiosklitteraturen. Frågan är om den gör det också till utförandet. Berättaren är en kvinna som via bevarade brev redogör för en annan kvinnas förehavanden i landet på 1920
 • 1976 David Storey: SavilleÅr 1979 utgav den svenske författaren Sven Wernström Skrivandets hantverk, en handbok för blivande författare. Wernström var starkt engagerad i den socialistiska rörelsen och skrev många tiotals böcker både för barn och vuxna, under eget namn och under pseudonym. David Storeys
 • 1977 Paul Scott: Staying OnIndien förekommer ofta i Bookervinnarnas verk: britterna axlade ju ”den vite mannens börda” genom kolonialväldet. Och när man till slut drog sig bort, genom en jämförelsevis förnuftig avvecklingspolitik, fanns det också de som valde att stanna. Hur deras liv gestaltade sig ge
 • RegeringenRegeringens samarbete med C och L blir jag inte riktigt klok på även om jag förstår varför det behövs. Det jag inte begriper är varför Stefan Löfven gick med på att gå så långt åt höger, för att få till ett samarbete. Annie Lööf hade inte kunnat rösta fram Ulf Kristersson s
 • 1978 Iris Murdoch: The Sea, the SeaRessun Raamattu hette en liten bok jag bläddrade i på lopptorget. På det sista uppslaget berättar en av Charles M Schulz' figurer för Snobben vad Herman Melville sagt: om man vill skriva en stor bok, skall man välja ett stort tema. Och Snobben lutar sig över sin skrivmaskin
 • 1979 Penelope Fitzgerald: OffshoreDe bor i båtar på Themsen. De är en brokig skara existenser som alla av någon anledning valt eller föranletts att bosätta sig i denna brokiga avskildhet mitt i London. Guider i förbipasserande turistbåtar förkunnar högljutt att det faktiskt bor folk i dessa båtar. Naturnära, i
 • 1980 William Golding: Rites of PassageBarn på en ö. Vuxna på ett skepp. William Golding har skildrat livet i allegorier och det våld och den ondska som därtill hör. Hans böcker är förträfflig medicin mot utvecklingsoptimismens sjuka, den som drabbat dem som tror att mänskan är god. Innerst inne. Eller åtminston
 • 1981 Salman Rushdie: Midnight's ChildrenEtt rov för stridiga känslor närmade jag mig Rushdies bok. Av antipati för författaren – beroende på jag visste inte vad – har jag inte tidigare fördjupat mig i hans produktion men å andra sidan valdes hans bok till den bästa när Bookers utsåg den främsta av de främsta vid 25-
 • TransportstyrelsenJag har kopierat min Facebook väns text rakt av, så bra skrivet! Är det någon som minns hur det började när allt började att nystas upp... Ända sedan S-regeringen vann valet 2014 så har Alliansen och SD-nazisterna gjort allt i sin makt för att sprida osanningar om Socialdemok
 • 1982 Thomas Keneally: Schindler's ArkDet finns de som tror att en ogärning kan uppvägas av en god gärning. Så resonerar konsekvensetikerna; de menar att handlingar är goda när de har ett överskott av lycka som följd. Hur horribelt detta resonemang är, visas av tanken att exempelvis gladiatorspel kan rättfärdig
 • 1983 J M Coetzee: The Life and Times of Michael KJa, männen i Graham Swifts Last Orders (1996) reste med askan av sin döda kamrat, för att hedra honom – och Michael K färdas över jordens yta med askan av sin mor. Men hos Swift kommer kamraterna turvis till tals och deras förhållande till varandra, till den döde och några and
 • 1984 Anita Brookner: Hotel du LacI Agatha Christies stil. I Agatha Christies stil är den boken skriven och avfattad. Med den morbida längtan efter en kopp te som hemsöker alla klasser, med de stereotypa personer som i kärvänliga formuleringar försäkrar att de alls inte är stereotyper, med det småputtriga eng
 • 1985 Keri Hulme: the bone peopleEn författare från Nya Zeeland som friskt blandar bl.a. māorimytologi och keltisk, som väver samman infödingars uråldriga föreställningar med dem vi kallar moderna västerländska, som fermt serverar båd' fornt och färskt. Det gör en rättvis bedömning omöjlig om man nu med rättv
 • Huvudvärk och ont i nacken...Det är min vardag och det känns nästan lite konstigt när jag har en dag utan känning av någon av dessa ständiga följeslagarna... och hur bra är det då kan man tycka..... När de gäller huvudvärken så har den nog alltid funnits där, vet att när jag gick på högstadiet så knaprade j
 • 1986 Kingsley Amis: The Old DevilsShould auld acquaintance be forgot, and never brought to mind? Should auld acquaintance be forgot, and auld lang syne? Undrade Robert Burns. Och detta handlar förhållandevis många av Bookervinnarnas prisbelönta verk om. Manligt kamratskap, återseende efter många år. Det var
 • 1987 Penelope Lively: Moon TigerBerättaren i Moon Tiger är en kvinna som, åtminstone enligt sin egen uppfattning, varit en färgstark och intelligent personlighet. (Att hon verkligen varit någon, förmodar också en vårdande läkare inför en tvivlande sjuksköterska. Han tycker sig nämligen minnas namnet.) Hon ha
 • 1988 Peter Carey: Oscar and LucindaHan vann priset också 2001, då med en historia om en australisk rövarhövding. Oscar and Lucinda är anlagd i samma traditionella episka stil, omgivningen är likartad, berättartekniken snarlik – men hur annorlunda är inte innehållet, romanens fabel. Australien är en främmande ko
 • 1989 Kazuo Ishiguro: The Remains of the DayMan undrar om Ishiguros japanska bakgrund ger honom en särskild inblick i butlerns själsliv. I Japan lär det ju gälla att man inte skall tappa ansiktet och att förlust av hedern är det värsta som kan drabba. Och tanka- och haikulitteraturen äger stundom samma milda vemod som I
 • 1990 A S Byatt: Possession: A RomanceJag tänker på två lyckliga par. De utgör belägg för att verklighet som dikt är underbara. De har funnit varandra och ett gemensamt intresse – ordningsföljden är irrelevant – i litteraturen. I intresset för gammal litteratur resp. en utomeuropeisk sådan. Byatt är författare
 • Rastlös.... Hur kan man känna sig så rastlös när man har hur mycket som helst att göra??? Jag får inget gjort fast jag har en hel del att göra, det finns ingen lust så då tycker man ju att har man ingen lust så borde man ju inte bli rastlös när det inte händer något.. men men jag är hur r
 • 1991 Ben Okri: The Famished RoadEn förtrollad bok. En synnerligen trist och hård afrikansk vardagstillvaro – kanske i en storstad i Nigeria – skildras ur en abikus perspektiv. Gossen Azaro är ett sådant ”andebarn” och han får besök av dessa utsända andar som vill ta honom hem eller kommer med allehanda märk
 • 1992 Barry Unsworth: The Sacred HungerOm hunger handlar denna bok liksom den följande i denna blogg. Om hunger – en förödande fysisk otillfredsställelse eller en gnagande själens längtan och trängtan och väntan och förbidan. I båda dessa böcker är det den fysiska afrikanska hungern som utgör klangbotten för hoppet
 • 1992 Michael Ondaatje: The English PatientUnder läsningen händer det att jag tycker mig förflyttad till J M Coetzees roman The Life and Times of Michael K. Vad beror det på? I båda fallen är huvudpersonerna säregna existenser och deras tillvaro levs i en värld som avviker från den vanliga, "normala". Och mellan
 • Hur.... Går man vidare när man känner att man lever sig lycklig på minnen.... När kroppen börjar känna av att man inte är 25 längre,,, När man saknar det som varit..... När man antagligen har levt större delen av sitt liv.... När ångesten ibland knackar på dörren för att man är räd
 • 1993 Roddy Doyle: Paddy Clarke Ha Ha HaVärlden sedd genom barnets ögon - hur kan en författare återge den? Som vuxen har han ju förvärvat sig en kunskap som barnet inte äger eller åtminstone lärt sig att förstå fenomenens värld på ett annorlunda sätt. Barnets grymhet är stor men mindre reflekterad än den vuxnes. Bå
 • 1994 James Kelman: How Late It Was, How LateNär James Kelman fick priset, var kritiken förödande. En medlem i prisnämnden ville avgå som protest: boken var bara ”crap”, sade hon, smörja. Och det är den. Kelman praktiserar medvetandeströmmens teknik, på skotsk slang eller dialekt. Handlingen är löst sammanhållen, sensmor
 • 1995 Pat Barker: The Ghost Road The Ghost Road är en skildring av det första världskriget och den skiljer sig kvalitativt  inte mycket från andra likadan. Perspektivet är, naturligtvis, den enskilda soldatens och avsikten är säkert att ställa honom eller dem i relief mot det meningslösa (om nu något krig har
 • 1996 Graham Smith: Last Orders Den jargong som odlas i boken skall vara den som är typisk för brittiska män och det är puben som är tillvarons centrum – the public house. Det är mycket möjligt att det förhåller sig på det sättet och kritikerna tycks ju instämmande ha identifierat den. Jack har dött
 • 1997 Arundhati Roy: The God of Small Things De små detaljernas författare finns det många av men inte många med lika många omständliga små utvikningar som Arundhati Roy. Varligt frågsam lotsar hon sin berättelse vidare genom djungeln och över oceanen och de retoriskt halvöppna frågorna inbjuder till ständiga reflektioner
 • 1998 Ian McEwan: Amsterdam Och Amsterdam liknar The Blind Assassin (22 januari) i det att en huvudperson är en död kvinna när boken börjar. Denna gång handlar det om några män som stått i förhållande till Molly. Det handlar också om solidaritet och brist på sådan, och om vänskap -- verklig oc
 • Hitta rätt catering i Stockholm Behöver du beställa catering i Stockholm så finns det massor av olika cateringföretag att välja på! Det viktigaste är att du får bra service och självklart det viktigaste en underbar måltid på din fest eller företagsevent. Flera catering firmor har börjat ta nya marknader so
 • 1999 J M Coetzee: Disgrace Moraliskt är Bookerböckerna minst sagt mångskiftande vad innehållet anbelangar. Men eftersom författandet är en allvarlig sysselsättning är författare vanligen moralister. För om man anser frågan om rätt och fel likgiltig, varför skulle man då skriva om den? Den allmänmänskli
 • 2000 Margaret Atwood: The Blind Assassin Hon är död nu. Ändå är det Laura som är huvudpersonen i Margret Atwoods The Blind Assassin. Det är sitt förhållande -- hon hade många förhållanden -- till henne som andra, framför allt den äldre systern Iris, nu återberättar och begrundar på gamla dagar. Men där finns ocks
 • 2001 Peter Carey: True History of the Kelly Gang Ned Kellys gäng var ett kriminellt band som härjade i Australien på 1800-talet, berömt bl.a. för sina storvulna illdåd och ledarens hemmagjorda rustning. Hans barndom var svår, han terroriserades också av myndigheterna och han avrättades genom hängning. Ett tacksamt ämne fö
 • 2002 Yann Martel: Life of Pi Pi som i Piscine, hans dopnamn: Piscine Molitor Patel. Och som detta första namn inbjöd till allehanda tråkningar från kamraters sida, förvandlar han det i en performans vid skolans namnupprop till den grekiska kortformen: ett skjul med korrugerat plåttak, som erbjuder honom sky
 • 2003 DBC Pierre: Vernon God Little Ämnet kan knappast vara allvarligare - sexton mördade barn - men författaren kallar sitt verk "a comedy". Visserligen kan man hänvisa till Dante och termens etymologi men man anar ändå hurdant innehållet är. "A 21st-century comedy in the presence of death" är skriven på 
 • 2004 Alan Hollinghurst: The Line of Beauty Med sitt motbjudande innehåll blev The Line of Beauty inte oväntat en publikframgång i brittisk television. Alla slag av perversioner lockar ju åskådare mera än de romaner som länder till eftertanke och bättring. Livet i de pösigt självbelåtna överklassalongerna leder tanken
 • 2005 John Banville: The Sea Vid havet är det som utspelar sig John Banvilles The Sea. Havet, havet, det oföränderliga och ständigt skiftande. Därför också den överlägsna metaforen för mänskolivet men inte för döden. Huvudpersonen minns. Han minns då han träffade den familj som han aldrig skulle glömma
 • 2006 Kiran Desai: The Inheritance of Loss I förening med Aravind Adigas bok (2008) ger Kiran Desais verk en rikhaltig och sannfärdig skildring av Indien. Hur jag kan veta det? Därför att den bild de två böckerna i all sin olikhet målar överensstämmer fullkomligt. Adiga skriver om Mörkret och hur en företag
 • 2007 Anne Enright: The Gathering Det är en rätt intetsägande bok. Det handlar om en irländsk familj som återförenas när ett av de många syskonen dör; dödsorsaken är självmord. Berättaren är en medelålders, självupptagen och elak kvinna. Hon har höga tankar om sig själv men hennes reflektioner är småsinta och
 • 2008 Aravind Adiga: The White Tiger Han kallar sig entreprenör, bokens huvudperson som härstammar från en anspråkslös kast i Mörkret - dvs. den väldiga fattiga delen av Indiens befolkning. Med list och med våld, också ett mord, tar han sig fram i världen och blir framgångsrik. Nu berättar han sin historia i for
 • 2009 Hilary Mantel: Wolf Hall En av huvudpersonerna i Wolf Hall är den intrigerande Anne Boleyn, hon för vars skull Henrik VIII lyckades få sitt tidigare äktenskap annullerat. Hon vet vad som är hennes mål och hon skyr inga medel för att nå det. Hon vill bli drottning av England. Hon är, alla olikhet
 • 2010 Howard Jacobson: The Finkler Question Om The Sellout behandlade rasdiskrimineringen i USA på ett obscent och absurdistiskt vis, så skärskådas judefrågan mera subtilt i The Finkler Question. Den renrasige engelsmannen Julian Treslove fascineras av det som kallas 'judefrågan'. Han gör sig själv, efter bästa förmåga, t
 • 2011 Julian Barnes: The Sense of an Ending ”Die Umwertung aller Werte” talade Friedrich Nietzsche om. Men även med en stabil moralkodex kan man i livet tvingas ompröva sina värden till den del de tillämpats i bedömningen av medmänskorna. Allt är inte vad det ser ut att vara. Huvudpersonen i Barnes' bok verkar att
 • 2012 Hilary Mantel: Bring in the Bodies Hilary Mantel hör till de få som vunnit priset två gånger. Eftersom jag rör mig baklänges i listan, är den aktuella boken en uppföljare till den första. En bidragande orsak till Mantels succé är säkert det stora intresset i Storbritannien för böckernas huvudpersoner. Det är f
 • 2013 Eleanor Catton: The Luminaries När man läser Cattons bok är det som att befinna sig inne i ett sofistikerat urverk med en mångfald olika funktioner. På över tusen sidor kretsar kroppar av olika storlek och i olika hastighet kring varandra, de stiger, sjunker och faller, avtar och växer till. Nobelpriset ti
 • 2014 Richard Flanagan: The Narrow Road to the Deep NorthUnder andra världskriget byggde Japan en järnväg i Burma och på denna arbetade bl.a. australiska krigsfångar under olidliga förhållanden. En av dem är huvudpersonen och läkaren Dorrigo Evans. I djungelns extrema förhållanden sker en omvärdering av många värden i livet och när
 • 2015 Marlon James: A Brief History of Seven Killings A Brief History är en lång berättelse om livet på Jamaica, vilket förvisso ter sig annorlunda än vårt. Jamaica är en liten ö och dess huvudstad Kingston är en liten stad till sin kärna – men därifrån kommer stora män och kvinnor på musikens och (fri)idrottens område. // Landets
 • 2016 Paul Beatty: The Sellout Sedan 2014 kunde Bookerpriset tilldelas författare också utanför Storbritannien och Irland. Både George Saunders i det föregående och Paul Beatty skildrar tillvaron i sitt hemland USA med absurdismens medel.Beatty driver med rasismen och eftersom han själv är neger har han råd a
 • 2017 George Saunders: Lincoln in the Bardo Bardo är en obestämd själens vistelseort efter döden i österländsk religion och detta utmärks i romanen bl.a. genom att de ”talande” (tänkande?) personernas namn skrivs med små begynnelsebokstäver. Det är ju också ett sätt att åskådliggöra utplånandet av de oväsentliga personlig
 • 2018 Anna Burns: MilkmanBookerpriset är ett gammalt och ärevördigt litterärt pris, namnet syftar på familjen Booker. Det finns också de som tror att namnet Diktonius var en pseudonym. Middle-sister, bokens berättare och huvdperson, har tre yngre "wee sisters" som agerar kollektivt och nästan synkront
 • Möten och mänskor, del 100Fyra inspirerande nya bekantskaper ville jag avsluta denna serie med, två män och två kvinnor som - i kort sammanfattning - hjälpt mig att överleva denna höst och den gångna sommaren. Det har inte varit min mening att redogöra för sensationella ting utan för mycket vardagliga.
 • Möten och mänskor, del 099Han har en liten egenhet som man annars brukar kunna iaktta bara hos mycket långa mänskor. Och då har den en annan orsak. Han bugar sig för den han talar med. Det är inte en djup hovbugning och inte heller det japanska huvudfällandet med rak rygg. Det är inte dålig hörsel.
 • Möten och mänskor, del 098Hon har drabbats av svåra sorger men hon låter dem inte ta makten i hennes sinne. När vi samtalade om gemensamma vänner - som man gör - fann vi att de var rätt få. Men några universitetslärare hade vi båda upplevt. Eller talade vi om samma personer? Namnen var de rätta men 
 • Möten och mänskor, del 097Därför och ändå vill jag avsluta med fyra nya bekantskaper denna höst, två män och två kvinnor. Det är inget särskilt med dem i världens ögon och ändå lyser de för mig som fyrbåkar på höstens långa kust. Ett förhållande som jag först noterar är att antalet laestadianer är stor
 • Möten och mänskor, del 096Dessa hundra aviserade inlägg i det ständigt pågående offentliga samtalet om mänskligt och omänskligt närmar sig sin fullbordan. Möten har de handlat om, möten med mänskor. Om detta skrev Hjalmar Gullberg: Om i ödslig skog ångest dig betog, kunde ett flyktigt möte vara b
 • Möten och mänskor, del 095En sjuksal i början av december. Det är kväll och belysningen är dämpad - ute regnar det kallt. Fyra gamla ligger i varsitt hörn av rummet. Jag är ensam besökare, jag sitter tyst och det enda som hörs är en tung andhämtning från en av sängarna. Alla sover eller ligger som i dv
 • Möten och mänskor, del 094I den mörka vinterkvällen företog jag igår en adventspromenad till fots i ett egnahemshusområde. I varje hus, på varje gård hade man julljus och prydnader som glittrade och lyste upp mörkret. De är verkligen ohyggligt fula och störande. Har jag sagt det förut? Nej, i många,
 • Möten och mänskor, del 093Stormakterna har sina mest gynnade handelspartners. Flygplatser lär ha sina VIP-entréer. Vanliga konsumenter har förmånskort av olika slag. Jag känner mig som gynnad kund i en kaffeservering i en av huvudstadens bensinstationer. Det är nämligen inte bara fotbollsintresset s
 • Möten och mänskor, del 092Det har gått en tid sedan vi sågs men han frågar inte hur jag mår. Han säger inte heller "Hej!" eller "Morjens!" eller något annat lika oväsentligt. Han säger: -Hur tror du det går? Det tar en stund innan jag finner mig, minns och begriper vad han menar. Han talar naturligt
 • Möten och mänskor, del 091Hon är liten och naggande effektiv. En öppen, barnhemsblå blick verkar omfatta allt och alla med både medkänsla och skärpa. Hon finns överallt och det är en beundransvärd ordning på icke-kommersen i hennes geschäft. Det är nämligen ett icke-kommersiellt projekt i välgörenhet h
 • Möten och mänskor, del 090De två sympatiska tigarna har också sina antipoder. På det andra cafét sitter en krympande skara vid samma tid på morgonen. Kanske är den större på dagen? Skälet till detta vikande publikunderlag har ett namn, som inte skall avslöjas här. Namnets bärare och innehavare är nä
 • Möten och mänskor, del 089Ibland händer det att jag intar mitt morgonkaffe på ett lokalt café dit jag kommer just då det öppnar. Strax efter mig anländer två män i gula utearbetaroveraller. Den ena är ung, mörk och storvuxen. Den andra är betydligt äldre, han är mager, ljus och kortvuxen. De sätter sig
 • Möten och mänskor, del 088Någonstans i en vårdinrättning i huvudstaden sitter en bitter man. Han har isolerat sig för världen. Hans invaliditet har gjort honom rullstolsbunden och nu vill han inte visa sig för någon mänska. Han skäms. Han skäms för att han inte kan röra sig själv som förut, för att han
 • Ljusglimtar i vardagen..... Det är helt otroligt va det är grått utanför dörren, tror ärligt talat att det inte kan bli så möe gråare.. Man blir ju helt tömd på energi och det är så svårt att få något gjort över huvudtaget, jag blir bara trött och nedstämd och tycker allt är så tung rott och det är en kä
 • Möten och mänskor, del 087Surkål, vad är det? Kommen till hög ålder måste jag erkänna att jag hittills ignorerat dess existens. Om jag ätit det, vet jag inte. Om jag sett det, minns jag det inte. Hapankaali. Sauerkraut, кислая капуста. Men det finns gamla mänskor som upplevt onda tider i Ryssland
 • Möten och mänskor, del 086Oväsendet är öronbedövande. Som en flock av vrålande vargar störtar bilarna fram. Förarnas betingade reflexer får dem att hejda sig för rött ljus; där samlar de sig till nya samfällda attacker. Det är mörkt och det regnar - rusningstid i huvudstaden. Om en levande varelse föri
 • Möten och mänskor, del 085Hon hade en verkligt imponerande bokhylla. Jag lät blicken glida längs ryggarna. Det var inga deckare eller bokklubbsböcker, det var gedigna verk av erkända auktoriteter i skilda ämnen. Ett namn och en titel fångade särskilt min uppmärksamhet, den ville jag gärna låna! Jag
 • Möten och mänskor, del 084Tidsandan var ute och åkte igen, liksom den 26 oktober (möte 076). Också nu var det mörkt och regnigt, men eftermiddag. Registernumret noterade jag åter. Ett vittne stod och bevittnade, under ett paraply. Bilen stannade inte. Déjà vu, allt det där. (Fast denna gång träffade