Pages Navigation Menu

Gratis blogg till alla

Nyckelord » lån

Posts
Den första september 2018 började högkostnadskreditslagen att gälla. En lag som infördes för att begränsa de så kallade snabblånen. Det har även skett en stor förändring på marknaden – även om ändringen kanske inte var vad man förv (More)